June 12, 2019

Inter Vivos Trusts en Testamentêre Trusts

Daar bestaan heelwat onkunde oor die gebruik van trusts tydens erflatings. Hierdie artikel poog om lig op hierdie belangrike kwessie te werp. ’n Inter vivos trust […]