October 7, 2019

Can you deregister or terminate a Trust?

There is no provision in the Trust Property Control Act, 1988 that requires the deregistration of trusts. However, this said, it does not mean that a […]
June 12, 2019

Inter Vivos Trusts en Testamentêre Trusts

Daar bestaan heelwat onkunde oor die gebruik van trusts tydens erflatings. Hierdie artikel poog om lig op hierdie belangrike kwessie te werp. ’n Inter vivos trust […]